Översättning och språkgranskning

 

Mattias Hovmöller, av Kammarkollegiet auktoriserad translator, från engelska till svenska samt från svenska till engelska.

 

Jag översätter facktexter från engelska till svenska, och vice versa. Dessutom språkgranskar och korrekturläser jag alla typer av texter på svenska och engelska.

 

För välskrivna och korrekt utformade texter, kontakta mig.

Texter som representerar

 

Texten är ditt ansikte utåt, en representation av dig eller ditt företag.

Låt inte stavfel eller billiga översättningar försämra intrycket av din verksamhet.

Med auktoriserad översättning och språkgranskning kan du känna dig trygg med allt från avtal till pressmeddelanden.

Översättning

 

Som auktoriserad translator garanterar jag en korrekt översättning, där formuleringar och betydelser blir överförda på rätt sätt. Jag översätter alla typer av texter, men har störst erfarenhet av facktexter inom data/IT, teknik, ekonomi, juridik och administration.

 

Om du vill få en text översatt ska du skicka den till mig med önskat leveransdatum och en beskrivning av uppdraget. Sedan tittar jag på texten (kostnadsfritt) och skickar ett kostnadsförslag. Om kostnadsförlaget godtas översätter jag texten och skickar översättningen till dig. Om du har några synpunkter på resultatet arbetar jag vidare för att du ska bli helt nöjd med slutprodukten.

 

 

Språkgranskning

 

Stavfel och språkliga felaktigheter i en text sänker trovärdigheten och gör att budskapet riskerar att delvis gå förlorat. Det är svårt att själv lägga märke till sina misstag, och det säkraste sättet att undvika slarvfel är att anlita en professionell korrekturläsare eller språkgranskare.

 

Jag språkgranskar och korrekturläser alla typer av texter på svenska och engelska. Korrekturläsning innebär att jag korrigerar felaktig stavning, grammatik och interpunktion, medan språkgranskning även inkluderar ordval, meningsbyggnad och disposition.

Always try to use the language so as to make quite clear what you mean

and make sure your sentence couldn’t mean anything else.

 

 

C.S. LEWIS

Logophile Translations

 

Mattias Hovmöller

Pilotgatan 25

128 32 Skarpnäck

 

070-561 81 63

mattias@logophile.se

www.logophile.se